Bảng Giá Long Cảnh Tây Khu đô thị VinHomes Thăng Long

TÌNH TRẠNGSẢN PHẨMDIỆN TÍCHGIÁ/M2B.CÔNGTỔNG TIỀN (VNĐ)
select
  
select
 
Long Cảnh Tây lô LCT1-SL26 298.94m2 55.56 16,609,106,400 đ
Long Cảnh Tây lô LCT1-SL30 298.94m2 55.59 16,618,074,600 đ
Long Cảnh Tây lô LCT1-SL36 298.94m2 57.02 17,045,558,800 đ
Long Cảnh Tây lô LCT1-SL38 298.94m2 57.01 17,042,569,400 đ
Long Cảnh Tây lô LCT2-SL11A 298.94m2 56.77 16,970,823,800 đ
Long Cảnh Tây lô LCT2-SL15 298.94m2 56.68 16,943,919,200 đ
Long Cảnh Tây lô LCT2-SL17 298.94m2 57.22 17,105,346,800 đ
Long Cảnh Tây lô LCT2-SL19 298.94m2 56.76 16,967,834,400 đ
Long Cảnh Tây lô LCT2-SL21 298.94m2 55.76 16,668,894,400 đ
Long Cảnh Tây lô LCT2-SL23 298.94m2 56.09 16,767,544,600 đ
Long Cảnh Tây lô LCT2-SL25 298.94m2 56.92 17,015,664,800 đ
Long Cảnh Tây lô LCT3-SL20 298.94m2 53.87 16,103,897,800 đ
Long Cảnh Tây lô LCT3-SL22 298.94m2 53.66 16,041,120,400 đ
Long Cảnh Tây lô LCT2-SL02A 274.81m2 40.12 Bắc 11,025,377,200 đ [ Đặt chỗ ]
Long Cảnh Tây lô LCT2-SL12 274.81m2 47.90 Bắc 13,163,399,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Cảnh Tây lô LCT2-SL16 274.81m2 46.81 Bắc 12,863,856,100 đ [ Đặt chỗ ]
Long Cảnh Tây lô LCT2-SL20 274.81m2 55.46 Bắc 15,240,962,600 đ [ Đặt chỗ ]
Long Cảnh Tây lô LCT2-SL07 272.14m2 58.38 Đông nam 15,887,533,200 đ [ Đặt chỗ ]