Bảng Giá Long Khánh Khu đô thị VinHomes Thăng Long

TÌNH TRẠNGSẢN PHẨMDIỆN TÍCHGIÁ/M2B.CÔNGTỔNG TIỀN (VNĐ)
select
  
select
 
Long Khánh lô LK2-SL02 300.62m2 51.16 Đông bắc 15,379,719,200 đ
Long Khánh lô LK2-SL02A 300.62m2 33.79 Đông bắc 10,157,949,800 đ
Long Khánh lô LK2-SL06 300.62m2 34.36 Đông bắc 10,329,303,200 đ
Long Khánh lô LK2-SL08 300.62m2 34.23 Đông bắc 10,290,222,600 đ
Long Khánh lô LK2-SL10 300.62m2 33.86 Đông bắc 10,178,993,200 đ
Long Khánh lô LK2-SL12 300.62m2 33.86 Đông bắc 10,178,993,200 đ
Long Khánh lô LK2-SL14 300.62m2 33.86 Đông bắc 10,178,993,200 đ
Long Khánh lô LK2-SL16 300.62m2 33.86 Đông bắc 10,178,993,200 đ
Long Khánh lô LK2-SL18 300.62m2 33.86 Đông bắc 10,178,993,200 đ
Long Khánh lô LK2-SL20 300.62m2 33.86 Đông bắc 10,178,993,200 đ