Bảng Giá Long Cảnh Khu đô thị VinHomes Thăng Long

TÌNH TRẠNGSẢN PHẨMDIỆN TÍCHGIÁ/M2B.CÔNGTỔNG TIỀN (VNĐ)
select
  
select
 
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 72 items in 4 pages
Long Cảnh lô LC-SL02A 296.97m2 36.17 Tây bắc 10,741,404,900 đ [ Đặt chỗ ]
Long Cảnh lô LC-SL45 296.22m2 35.88 Nam 10,628,373,600 đ [ Đặt chỗ ]
Long Cảnh lô LC-SL46 296.20m2 33.45 Đông bắc 9,907,890,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Cảnh lô LC-SL48 296.20m2 33.35 Đông bắc 9,878,270,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Cảnh lô LC-SL50 296.20m2 33.26 Đông bắc 9,851,612,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Cảnh lô LC-SL42 296.20m2 34.30 Đông bắc 10,159,660,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Cảnh lô LC-SL42A 296.20m2 33.15 Đông bắc 9,819,030,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Cảnh lô LC-SL52 296.20m2 33.19 Đông bắc 9,830,878,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Cảnh lô LC-SL54 296.20m2 40.79 Đông bắc 12,081,998,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Cảnh lô LC-SL56 296.20m2 39.33 Đông bắc 11,649,546,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Cảnh lô LC-SL58 296.20m2 34.84 Đông bắc 10,319,608,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Cảnh lô LC-SL62 296.20m2 36.62 Đông bắc 10,846,844,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Cảnh lô LC-SL64 296.20m2 49.45 Tây bắc 14,647,090,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Cảnh lô LC-SL68 296.20m2 34.66 Tây bắc 10,266,292,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Cảnh lô LC-SL70 296.20m2 37.79 Tây bắc 11,193,398,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Cảnh lô LC-SL78 296.20m2 33.97 Tây bắc 10,061,914,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Cảnh lô LC-SL80 296.20m2 33.84 Tây bắc 10,023,408,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Cảnh lô LC-SL82 296.20m2 33.83 Tây bắc 10,020,446,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Cảnh lô LC-SL84 296.20m2 33.84 Tây bắc 10,023,408,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Cảnh lô LC-SL86 296.20m2 29.76 Tây bắc 8,814,912,000 đ [ Đặt chỗ ]